Nasze pomysły

H E L L E N I K O N I D Y L L I O N

Hellenikon Idyllion w Selianitika

 

Co to jest Hellenikon Idyllion? Istnieje dużo odpowiedzi: kompleks wakacyjny, schronisko młodzieżowe, centrum wypoczynkowe, hotel, instytut szkoleń, miejsce na wystawy, występy i wykłady, miejsce ćwiczeń, akademia muzyki, mini - uniwersytet, miejsce międzynarodowych spotkań. Każda odpowiedź jest poprawna dla pewnej części, jakkolwiek dla większej części to nie jest do końca słuszne. Czym rzeczywiście jest Hellenikon Idyllion ?

 

Jest to dzieło życia, spełnione marzenie jego założyciela, właściciela i kierownika, Andreasa Drekisa. Już jako młody człowiek zrozumiał, że tak naprawdę  wszyscy ludzie mają ten sam cel: każdy chciałby być szczęśliwy. Ale większość używa nieadekwatnych narzędzi do osiągnięcia tego celu. Ludzie myślą, że mogliby zostać szczęśliwi przez bogactwo, władzę i prestiż. Te drogi do szczęścia raczej nie prowadzą. Ważniejszy jest bowiem rozwój psychicznych i umysłowych zdolności. Kto jest podatny na piękno i harmonię świata, kto jest zdolny rozmyślać o umysłach starożytnych mędrców i filozofów, kto jest w stanie dostrzec Palec Boży w świecie, ten znajdzie prawdę i  źródło szczęścia - o wiele łatwiej.

 

Dlatego Andreas Drekis zaprasza zewsząd ludzi o podobnym zapatrywaniu, rodziny i osoby indywidualne - do grup twórczych, które mają podobne aspiracje i cele, do Hellenikon Idyllion, do idyllicznego ogrodu nad morzem. Przede wszystkim skupia się na muzyce i na powrocie do skarbów starożytnej greckiej ery. Dla śpiewaków i muzyków różnego rodzaju, dla chórów i orkiestr istnieją odpowiednie warunki do ćwiczeń w Hellenikon Idyllion. Właściciel pomaga stworzyć okazje do występów publicznych i otwiera tym samym świat muz dla innych ludzi. Unikalny na świecie jest coroczny kurs, w którym młodzi ludzie ze wszystkich stron świata ponownie ożywiają język starożytnych Greków i ich głębokie myśli. Wszystkie te grupy i kursy odwołują się do międzynarodowej przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

 

Czy są jeszcze na świecie inne instytucje mające takie same cele i wyniki? Kto raz był w Hellenikon Idyllion powie: nie ma, w żadnym wypadku ! Hellenikon Idyllion istnieje w tej formie tylko w Selianitika, tylko w osobie Andreasa Drekisa.

 

Helmut Quack

nauczyciel Starożytnej Greki w liceum Husum

(długoletni gość i prowadzący kursy w Hellenikon Idyllion)

 

 

 

Adres:

 

Hellenikon Idyllion

Kyanis Aktis 20

25100 Selianitika/Egion

Griechenland

 

Kierownik:

Andreas Drekis

Telefon: 0030-26910-72488

Faks: 0030-26910-72791

Email: hellenikon@idyllion.gr

 

Internet: www.idyllion.gr